شرکت دریا سفیر کالا تجارت جهت سهولت در رسانیدن کالا به دست مشتریان خود خدمات ترخیص کالا را مطابق اصول گمرکی در بنادر جنوبی ایران و در صورت درخواست مشتری و با شرایط مندرج در بارنامه در گمرکات داخلی کشور به انجام می‌رساند . همچنین با ارائه مشاوره آماده ارائه بهترین روش ترخیص کالا در گمرکات ایران می‌باشد .