\
تابلوی شام اخر

میانگین قیمت های ارزشگذاری شده
7,650,000 تومان

یکی از دیوارنگاره‌های لئوناردو داوینچی ایتالیایی است که به دلیل زیبایی، هر ساله گردشگران زیادی را به سمت خود می کشد.