نوبت من

دریافت نوبت

آقای دکترپارسا پارسی

متخصص قلب و عروق

06 - 07 - 1399 تاریخ :

13 : 27 ساعت :

آدرس اصفهان - خیابان بزرگمهر - بیمارستان شیخ صدوق - طبقه 3 - اتاق 313


تلفن 031-32267483